Tandvårdsstöd och pris

All information du behöver om tandvårdsstödet samt vår prislista.

Slider

Allmänna tandvårdsstödet

Från och med det året du fyller 22 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.
Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck.
Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldern 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 23-29 år samt 65 år och äldre.

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du har kostnader mellan 3001 – 15000 kronor ersätts dessa med 50 procent av ett fastställt referenspris och kostnader över 15000 kronor ersätts med 85 procent av referenspriset.

Kostnader upp till 3000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referensprislistan är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset.

Grunden för att behandlingen skall ersättas är att det finns ett objektivt behov enligt Försäkringskassans regelverk.
Om man är sjuk eller har stora behov av omvårdnad kan man få stöd eller behandling till sjukvårdtaxa.

Prislista

Se aktuell prislista här »

Vi lämnar ett års garanti på avtagbar protetik och två års garanti på fast protetik.